Događaji

21.04. – 24.04.2020

BIAM Zagreb – Hrvatska

Međunarodni sajam alatnih strojeva.

31.03. – 02.04.2020

Premješteno! STOM Kielce – Poljska

Organizator je sajam odgodio za 22. do 24. rujna 2020. godine.