Posebna prodaja

Demo stroj

TMX 8 MYSi

Tokarski centri

Godina proizvodnje 2018
Sati rada ca. 120

VMX 10

3-osni obradni centri

Godina proizvodnje 2016
Sati rada 200

TM 6 i VDi

Tokarski centri

Godina proizvodnje 2017
Sati rada ca. 2.550

VMX 50

3-osni obradni centri

Godina proizvodnje 2016
Sati rada ca. 3.500
Demo stroj

BX 40i (Wzw 30) – Max 5

Portalni i Horizontalni obradni centri

Godina proizvodnje 2017
Sati rada ca. 10
Demo stroj

BX 40i

Portalni i Horizontalni obradni centri

Godina proizvodnje 2017
Sati rada ca. 1000
Demo stroj

TMM 8i

Tokarski centri

Godina proizvodnje 2018
Sati rada ca. 110
Demo stroj

VM 20i Plus

3-osni obradni centri

Godina proizvodnje 2018
Sati rada ca. 10

VMX 42 HSRTi Max 4

Godina proizvodnje 2013
Sati rada 90 (neue Spindel)

VMX 42t Max 4

Godina proizvodnje 2007
Sati rada ca.7.100
Demo stroj

Takumi H7

Godina proizvodnje 2017
Sati rada ca. 40
Demo stroj

Takumi H10

Godina proizvodnje 2018
Sati rada ca. 40
Demo stroj

Takumi H12

Godina proizvodnje 2017
Sati rada ca. 150