Posebna prodaja

Korišteni stroj

TM 8 i VDi

Tokarski centri

Godina proizvodnje 2017
Sati rada ca. 1.500
Demo stroj

BX 40i (Wzw 30)

Portalni i Horizontalni obradni centri

Godina proizvodnje 2017
Sati rada ca. 5
Demo stroj

VM 10Ui Plus

5-osni obradni centri

Godina proizvodnje 2019
Sati rada ca. 5
Demo stroj

VCX 600HSI

5-osni obradni centri

Godina proizvodnje 2017
Sati rada ca. 150
Korišteni stroj

VMX 42 SRTi

5-osni obradni centri

Godina proizvodnje 2018
Sati rada ca. 4300
Demo stroj

Takumi U600

Godina proizvodnje 2019
Sati rada ca. 250
Demo stroj

TMM 8i

Tokarski centri

Godina proizvodnje 2018
Sati rada ca. 120
Demo stroj

Takumi H7

Godina proizvodnje 2017
Sati rada ca. 40
Demo stroj

Takumi H10

Godina proizvodnje 2018
Sati rada ca. 40