Posebna prodaja

Demo stroj

Takumi U600

Godina proizvodnje 2019
Sati rada ca. 250