Posebna prodaja

Korišteni stroj

DCX 22

Portalni i Horizontalni obradni centri

Godina proizvodnje 2009
Korišteni stroj

TM 8 i VDi

Tokarski centri

Godina proizvodnje 2017
Sati rada ca. 1.700
Demo stroj

BX 40i (Wzw 30)

Portalni i Horizontalni obradni centri

Godina proizvodnje 2018
Sati rada ca. 120
Demo stroj

Takumi U600

Godina proizvodnje 2019
Sati rada ca. 250
Korišteni stroj

VMX 50

3-osni obradni centri

Godina proizvodnje 2005
Demo stroj

TMM 8i

3-osni obradni centri

Godina proizvodnje 2018
Sati rada ca. 120