Posebna prodaja

Korišteni stroj

VMX 60 SRTi

5-osni obradni centri

Godina proizvodnje 2019
Sati rada ca. 220
Demo stroj

VM 10Ui Plus

5-osni obradni centri

Godina proizvodnje 2019
Sati rada ca. 5
Korišteni stroj

VMX 30t Ultimax 4

3-osni obradni centri

Godina proizvodnje 2007
Demo stroj

VCX 600HSI

5-osni obradni centri

Godina proizvodnje 2017
Sati rada ca. 150
Korišteni stroj

VMX 42 SRTi

5-osni obradni centri

Godina proizvodnje 2018
Sati rada ca. 4300
Korišteni stroj

VMX 24

3-osni obradni centri

Godina proizvodnje 2008
Korišteni stroj

TMM 8i

Tokarski centri

Godina proizvodnje 2014
Sati rada ca. 4450
Demo stroj

Takumi U600

Godina proizvodnje 2019
Sati rada ca. 250
Demo stroj

TMM 8i

Tokarski centri

Godina proizvodnje 2018
Sati rada ca. 110
Korišteni stroj

VMX 42 HSRTi

Tokarski centri

Godina proizvodnje 2013
Sati rada ca. 90
Demo stroj

Takumi H7

Godina proizvodnje 2017
Sati rada ca. 40
Demo stroj

Takumi H10

Godina proizvodnje 2018
Sati rada ca. 40