Demo stroj

VCX 600HSI

5-osni obradni centri

Podaci o stroju

Modell VCX 600 HSi
Godina proizvodnje 2017
Sati rada ca. 150
Stanje stroja Demomaschine
Serijski broj stroja LCS60003
 

Oprema / Dodaci

Centerline Probing
Hlađenje kroz vreteno
Hlađenje zrakom kroz vreteno

Neobvezujuća ponuda