Demo stroj

Takumi U600

Podaci o stroju

Modell Takumi
Godina proizvodnje 2019
Sati rada ca. 250
Stanje stroja Demomaschine
Serijski broj stroja U600108
 

Oprema / Dodaci

Direktni encoder na X,Y,Z
Hlađenje zrakom kroz prsten vretena
Hlađenje zrakom kroz vreteno

Neobvezujuća ponuda