Demo stroj

Takumi H12

Podaci o stroju

Modell Takumi
Godina proizvodnje 2017
Sati rada ca. 150
Stanje stroja Demomaschine
Serijski broj stroja H12146
 

Oprema / Dodaci

Direktni encoder na X,Y,Z
Hlađenje zrakom kroz prsten vretena
Hlađenje zrakom kroz vreteno

Neobvezujuća ponuda